Mobilaris förbereder bolaget för Stockholmsbörsens huvudlista

Group

På fem år har Mobilaris-koncernen fyrdubblat sin omsättning, anställt 50 nya medarbetare och gjort installationer i samtliga världsdelar. I och med marknadens ökande efterfrågan står Mobilaris inför en fortsatt internationell expansion där olika strategier övervägs.

För världens gruvor och industrier har digitalisering utvecklats till ett överlevnadsvillkor och en affärskritisk komponent för bland annat ökad säkerhet, produktivitet och hållbarhet. Mobilaris realtidsbaserade beslutsstödsystem är idag installerade hos 40 kunder i 11 länder.

– Vi har haft en väldigt positiv utveckling, kunnat attrahera rätt kompetens och medarbetare, vilket gjort att vi genom organisk tillväxt utökat vår marknad kraftigt. För oss handlar det inte längre bara om att hitta kunder, utan även om att bibehålla högsta kvalitet både inom våra leveranser och efteråt. I detta nu statueras utvecklingen genom öppnande av nya kontor nära våra marknader parallellt med att rätt medarbetare tillkommer inom samtliga områden, säger Mikael Nyström, VD på Mobilaris Group.

Att anställa fler och rätt medarbetare och öppna nya kontor är inte de enda satsningarna som företaget gör för att främja fortsatt utveckling. Mobilaris beräknar en stark försäljningstillväxt under innevarande år. En börsnotering utökar den strategiska verktygslådan och skapar möjlighet till fortsatt god tillväxt många år framåt.

– Vår tillväxt och marknadens ökande efterfrågan kräver en bolagsstruktur som kan stötta en fortsatt snabb global expansionstakt, därför har jag som VD fått i uppdrag av styrelsen att förbereda bolaget för en börsnotering. Förberedelserna för en notering är påbörjade. Vi känner oss trygga i att klara börsens kravställning, avslutar Mikael Nyström.

För mer information kontakta Mikael Nyström, VD på Mobilaris Group.
mikael.nystrom@mobilaris.se
+46 70 524 65 86

Relaterad artikel
2020-03-05
Det snabbväxande mjukvarubolaget Mobilaris, där gruvteknikjätten Epiroc är delägare, siktar på en börsnotering på Stockholmsbörsens huvudlista i slutet av året.” Läs hela artikeln på Dagens Industris webbplats.